Produkter som innehåller tobak eller nikotin i någon form säljs endast till personer som fyllt 18 år!