Ölbryggningstermer

Inom ölbryggningens värld finns det en hel del knepiga ord och termer. Här ska vi reda ut några av dem!

EBC
EBC står European Brewing Convention, och används för att beskriva hur mörkt ölet är. Ju mörkare, desto högre värde. En ljus lager har ofta ett EBC-värde runt 4, medans en Imperial Stout kan vara upp emot 140. EBC-värdet är applicerbart på både den färdiga brygden och på malten - då det anger den färdiga brygdens EBC. Malten är ofta märkt med EBC direkt på förpackningen.
I USA använder man inte EBC. Istället används SRM (Standard Reference Method). Båda metoderna mäts på samma sätt - vätska i en liten behållare genomlyses med ljus på 430nm våglängd. Hur mycket ljus som absorberas av vätskan avgör EBC- eller SRM-värdet. Skillnaden är att SRM mäts med mer vätska i behållaren. EBC x 0,508 ger dig SRM-värdet, och SRM x 1,97 ger dig EBC-värdet.

En skala som är släkt med SRM är Lovibond. Den använder olika färgade glasskivor som referens - en colorimeter. Enheten anges i grader Lovibond och är direkt jämförbar med SRM. EBC och SRM har idag i princip helt ersatt Lovibond.

Källa:
https://sv.wikipedia.org/wiki/European_Brewing_Convention

Här kan du läsa en lite mer djuplodande text i ämnet:
https://openbrew.wordpress.com/2009/03/11/berakning-av-olets-farg-en-djungel/

IBU
International Bitterness Units - ett värde som förklarar hur bitter/besk en öl är. Detta styrs i högsta grad av alfasyrorna i humlen som används. Hur många procent av humlen som är alfasyra, hur mycket vört finns det totalt, och hur mycket av syran lakas ur vid kokningen av vörten - allt detta spelar in i hur mycket av beskan som hamnar i brygden. Det går även att hälla i humlen under själva jäsprocessen, så kallad torrhumling. Ju tidigare i processen det görs, desto mer påverkar det beskan och därmed IBU-värdet. Tillsätts humlen på slutet ger den nästan bara arom.

Här kan du läsa mer om IBU, och hur man räknar ut värdet:
http://beer.wikia.com/wiki/International_Bitterness_Units

Flockulering
Flockningsgraden anger hur benägen jästen är att klumpa ihop sig mot slutet av processen. Detta är en fördelaktig egenskap då jästen enklare faller till botten och ölet därmed klarnar enklare. Under optimala förhållanden skall jästen inte flockulera förrän den för ölsorten önskade sockermängden är konsumerad.

Här kan du läsa en mer djuplodande text i ämnet, författat av tillverkaren Wyeast:
https://www.wyeastlab.com/hb_clarification.cfm

Gravity
Gravity, eller densitet som det kallas på svenska, avser vörtens (eller annan brygds) densitet jämfört med vatten. Genom att mäta brygdens densitet kan man avgöra hur mycket socker som förbrukats - och därmed dels avgöra vilket stadie jäsningen befinner sig i, dels alkoholhalten i den färdiga brygden. OG - Original Gravity avser densiteten innan jäsningen startat - dvs den ursprungliga sockerhalten. FG - Final Gravity avser densiteten när jäsningen avstannat. SG - Specific Gravity är det aktuella mätvärdet.

Densiteteten mäts enklast med en sk hydrometer (jäsmätare). Ju mindre socker som finns kvar i vätskan - desto djupare sjunker hydrometern. För att räkna ut alkoholprocenten måste man ha ett ingångsvärde (OG).

Vanligt är att hydrometern visar värdena i Öchsleskalan. Vill man räkna ut hur hög alkoholhalt i volymprocent man har i sin brygd används följande formel:
(OG - FG) x 0,105 x 1,25

Mer om Gravity och alkoholhalt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gravity_(alcoholic_beverage)
http://shbf.se/wiki/index.php/Alkoholhalten